Domov Témy Novinky a aktuality Ricoh: atramenty Farbenpunkt na textil v ponuke

Ricoh: atramenty Farbenpunkt na textil v ponuke

1266
0

Spoločnosť Ricoh dosiahla dohodu o spolupráci s nemeckým výrobcom atramentov na textil, spoločnosťou Farbenpunkt a ponúka jej atramenty PeractoJet pre digitálnu tlač textilu svojim OEM zákazníkom.

Spoločnosť Ricoh teraz poskytuje ekologicky zodpovedný alternatívny prístup pre digitálne tlačiarne na textil tým, že spája svoje široké portfólio tlačových hláv s jedinečnou technológiou Peracto od spoločnosti Farbenpunkt.

Atrament PeractoJet, používaný pre aplikácie v oblasti odevov a bytového vybavenia, významne znižuje množstvo vody a potrebnej energie a sprievodné emisie oxidu uhličitého. Zatiaľ čo tradičné farbenie a úprava textílií a úpravy pred tlačou a po tlači tvoria až 20% celosvetovej odpadovej vody, nová kombinácia prináša viac ako 90% úspory pri využívaní čerstvej a odpadovej vody a zároveň znižuje spotrebu energie na polovicu. Módny priemysel dnes generuje 10% ročných globálnych emisií uhlíka. Pomocou bezvodého a bezchemického riešenia pre textilný atrament, je možné tieto emisie CO2 výrazne znížiť.

Zákazníkom OEM umožní táto spolupráca konkurovať na vysoko atraktívnom trhu s digitálnym textilom a vylepšiť ich ponuku v oblasti životného prostredia. Hnacím motorom spolupráce je zníženie environmentálneho dopadu globálnej textilnej výroby spôsobenej používaním farbív, ako sú reaktívne atramenty v digitálnych a analógových procesoch.

Zjednodušený proces výroby digitálnej textilnej tlače:
 • eliminuje potrebu predúpravy a dodatočnej úpravy náročných na vodu a energiu a šetrí až 0,9 EUR na meter štvorcový tlačenej textílie
 • používa fixáciu horúcim vzduchom pri relatívne nízkej teplote 140 °C – 160 °C.
 • poskytuje čas rýchlej fixácie dve až štyri minúty.
 • zaisťuje konzistentné a spoľahlivé výsledky na syntetických, prírodných aj zmiešaných vláknach.
 • spĺňa, alebo prekračuje všetky priemyselné špecifikácie pre prísne testy stálosti farieb na pranie, mokré a suché trenie, svetlostálosť a starnutie.
 • strament vyhovuje REACH – nariadeniu Európskej únie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok.
 • má OEKO-TEX Eco-Passport – nezávislú certifikáciu pre chemikálie, farbivá a doplnky používané pri textilnej výrobe.
 • atramenty na báze vody nevypúšťajú žiadne prchavé organické zlúčeniny – VOC (Volatile Organic Compounds).
Porovnanie technológií potlače textilu

Atramenty PeractoJet, na vodnej báze, obsahujúce častice farbiva v nano veľkosti, ľahko prenikajú do textilných podkladov, a preto úplne zafarbia povrch aj hmotu textilných vláken.

Zahriatím textilu vytvoria PeractoJet Inks molekulu s dlhým reťazcom, ktorá sa pripojí k nano časticiam farbiva, ktoré ich viažu k textilnému substrátu. Molekula s dlhým reťazcom je navyše chemicky spojená s textilom. Po dokončení fixácie sa pigmenty trvale pripevnia k textilnému podkladu. Väzba je mechanická aj chemická, účinná na rôzne textilné materiály a zmesi.

Farbenpunkt
Výhody atramentov PeractoJet:
 • nie je potrebná žiadna predúprava
 • nie je potrebné umývanie
 • krátka doba fixácie
 • jeden atrament pre všetky nenatierané materiály
 • nízke kapitálové investície, potrebná je iba tlačiareň a fixácia
 • nie je potrebná voda
 • nie je potrebná para
Dostupné farbySvetlostálosť
Cyan7-8
Magenta7-8
Yellow5-6
Black8
Red7-8
Purple7-8
White7-8

Atramenty ponúka spoločnosť Ricoh svojim zákazníkom tlačových hláv OEM. V súčasnosti tvoria ponuku Ricoh pre priamu tlač na textil série tlačiarní DtG s predponou Ri, ktorých posledným prírastkom bol Ri 2000, predstavený v septembri 2020. Vzhľadom na to, že RICOH sa v posledných rokoch venuje aj odvetviu veľkoplošnej tlače, predpokladáme, že vyvíja aj rolovú tlačiareň pre priamu potlač textilu.

RICOH Ri 2000
 
Graham Kennedy

Graham Kennedy, riaditeľ oddelenia priemyselnej tlače v spoločnosti Ricoh Europe: „Táto spolupráca vychádza z dlhoročnej histórie inovatívneho vývoja atramentových tlačových hláv spoločnosti Ricoh a umožňuje nám podporiť výrobný sektor, ktorý hľadá spôsoby, ako riešiť rastúce otázky týkajúce sa udržateľnosti. Digitálna výroba textílií s výrazne zníženým plytvaním vodou a elimináciou energeticky náročných fáz pred a po úprave prináša obrovské environmentálne výhody. Táto ponuka atramentu preto umožňuje nákladovo efektívnejšiu výrobu a výrobcom umožňuje zvážiť využitie výrobných kapacít. Toto je obzvlášť dôležité teraz, keď vidíme rast digitálnej produkcie na požiadanie (print on demand) vyvolaný dopadom pandémie na zvyky spotrebiteľov a obchodné operácie. Naše partnerstvo vo Farbenpunkt je dobrou správou pre výrobcov a ich akcionárov, textilných tlačiarov a spotrebiteľov.“

Eienne Steveninck

Výkonný riaditeľ spoločnosti Farbenpunkt Etienne Steveninck dopĺňa: „Spolupráca so spoločnosťou Ricoh nám umožňuje predstaviť tento vysoko výkonný všestranný atrament širšiemu publiku. Umožní výrobcom textilu rýchlo vyrábať veľké množstvá materiálov, splniť prísne akreditačné normy a prispieť k udržateľnosti našej planéty. Tieto dve spoločnosti sú prirodzeným riešením, pretože blaho nášho životného prostredia je tiež súčasťou DNA spoločnosti Ricoh.

Farby Farbenpunkt sú zákazníkom regiónu Ricoh OEM okamžite k dispozícii v celom regióne EMEA.