Domov design Veronika Trnková: očarila ma ilustrácia a keramika

Veronika Trnková: očarila ma ilustrácia a keramika

2255
0

Aj februárové číslo našich novín má unikátny ilustrovaný prebal, ktorý rozširuje zberateľskú sériu o ďalšiu signovanú grafiku. Jeho autorkou je grafická dizajnérka a ilustrátorka Mgr. art. Veronika Trnková (*1994).

Námetom jej ilustrácie je hmat, ktorý dopĺňa alebo úplne nahrádza zrak u tých z nás, ktorí sú nevidiaci a slabozrakí. Súčasťou prebalu je preto aj text v Braillovom písme. A práve zrakovému znevýhodneniu sa venujeme aj v tomto čísle.

Veronika Trnková

Tvorba Veroniky Trnkovej sa v súčasnosti pohybuje na rozmedzí ilustrácie a keramiky. V oboch médiách Veronika reflektuje najmä tému sebalásky a snaží sa poukázať na zanedbateľnosť a prirodzenosť telesných nedostatkov. Jej ilustrácie reagujú na prehnaný tlak médií i spoločnosti na čo najdokonalejší výzor človeka, realitu teda neidealizujú, snažia sa naopak povzbudzovať k zdravému vzťahu k sebe samému.

Veronika sa umeniu venovala už počas stredoškolského štúdia na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Jej štúdium ďalej pokračovalo na Fakulte umení TUKE v ateliéri Vizuálna komunikácia pod vedením akad. mal. Pavla Rozložníka, ArtD. a Mgr. art. Samuela Čarnokého, ArtD. Jeden akademický rok strávila aj na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove. Téme sebalásky sa začala venovať v rámci svojej diplomovej práce, ktorej výstupom bola séria fanzinov, ktoré ilustrátorka nielen vizuálne stvárnila, ale aj napísala.

Veronika Trnková: Séria fanzinov Dvojitý úsmev

Fanziny boli vytlačené technológiou risografie, autorka ich zviazala ručne a signovala.

Súčasťou trojbalenia fanzinov je aj vlastnoručne vyrobená brošňa. O vysokej výtvarnej kvalite fanzinov pod názvom Dvojitý úsmev svedčí aj fakt, že sú súčasťou prestížnej medzinárodnej prehliadky záverečných prác mladých dizajnérov Graduation Projects 2020.

Aj v rámci bakalárskej práce Veronika navrhla, napísala a ilustrovala autorskú knihu pod názvom Herbár jedovatých poznámok a liečivých slov, ktorú sa jej podarilo aj knižne vydať. Publikácia sa metaforicky zaoberá silou slov – ako negatívnych, tak i slov vyjadrujúcich uznanie, rešpekt a lásku.

Z ďalších prác, ktoré Veronika vytvorila ešte počas svojho vysokoškolského štúdia, spomenieme aspoň knihu pre deti predškolského veku pod názvom Riekanky a rapotačky, edukatívnu spoločenskú hru Hematour, cesta krvi určenú pre deti do 10 rokov, ktorá je zameraná na vedomosti o obehovej sústave človeka, či plagát venovaný 160. výročiu narodenia prof. Aurela Stodolu. Vymenované práce boli súčasťou etablovanej výstavy Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn.

Momentálne Veronika pracuje ako grafická dizajnérka a freelancerka, ako však sama tvrdí, najviac ju napĺňa ilustrácia a práca s keramikou – experimentovanie s hmotou a glazúrami, ako aj tvorba autorských módnych doplnkov. Prácu s materiálom vníma ako vítanú zmenu popri grafickom dizajne, kedy sa môže odreagovať a zároveň využívať iné výrazové prostriedky než tie digitálne. V budúcnosti by sa chcela venovať najmä ilustrácii, pokračovať vo vydávaní fanzinov Dvojitý úsmev a tvoriť vlastné keramické diela. Veríme, že sa jej tieto plány podarí zrealizovať, a želáme jej veľa kreativity a úspechov.

Veronika Trnková