Domov Témy Novinky a aktuality Ako sa prejavila koronakríza v polygrafii?

Ako sa prejavila koronakríza v polygrafii?

387
0

Prinášame vám postrehy z druhej fázy prieskumu, ktorý medzi svojimi členmi vykonal Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Skutočnosť nie je veľmi ružová, ale firmy optimizmus neopúšťa.

Máme za sebou fázu s najtvrdšími obmedzeniami, ale v objeme objednávok sa tieto obmedzenia prejavujú postupne. Najhoršie zatiaľ boli mesiace apríl a máj. Tak ako pri zverejnení informácií z prvého kola prieskumu, ani teraz neuvádzame konkrétne firmy.

Situácia vo firme

Všetci tlačiari sa zhodli na významnom poklese výroby. Priemerný pokles objemu výroby u tlačiarov bol na úrovni 30 – 50 % v mesiacoch apríl a máj. Nedostatok objednávok firmy vo väčšine prípadov riešili čerpaním dovoleniek, skrátením pracovného času alebo PN či OČR zamestnancov. Situáciu s miernym optimizmom berie 61 % respondentov, výrazne negatívne ju vníma 39 % dopytovaných firiem. Dodávatelia zaznamenali pokles objemu objednávok, ale straty v odbere klasických tlačiarenských médií kompenzovali odbery akrylátu a ďalších materiálov, ktoré sa dali použiť na výrobky zabezpečujúce ochranu pracovníkov – prepážky, štíty a rúška. Na ilustráciu situácie môže poslúžiť aj toto vyjadrenie: „Pracujeme a postupne prichádzajú objednávky. Výkon počas krízy sa znížil asi o 30 %. Pociťujeme, že aj výdavky firiem a ceny sú nižšie. Firmy viac zvažujú investíciu do reklamy a pri objednávaní sa viac zameriavajú na výslednú cenu a objednávajú iba najnutnejšie množstvá.“

výkon počas krízy sa znížil asi o 30%.

Ochrana tlačovín so špeciálny lakom.

Čo pomohlo?

Najčastejšie respondenti uvádzajú dobré vzťahy s klientmi. Kľúčoví zákazníci nenechali firmy padnúť, ale hoci s obmedzeným rozpočtom, zákazky si objednali. Aj pri zadávateľoch rozhoduje mierny optimizmus pri pohľade do budúcnosti. Firmy často uvádzajú aj vlastnú schopnosť rýchlo zareagovať, racionalizovať výrobu a spoločný záujem pracovníkov aj manažmentu. Väčšina firiem neočakáva prechod trhu do stavu pred koronakrízou, ale očakáva minimálne rok s obmedzenou produkciou. Prinášame vám vyjadrenie jedného z respondentov: „Dôležitým faktorom na prežitie krízových mesiacov bola stabilita firmy, komunikácia, rezervy, mobilizácia síl a silné odhodlanie vytrvať a prežiť. Sme rodinná firma s dlhou tradíciou. Po vypuknutí krízy sme urobili viaceré racionalizačné opatrenia na zníženie nákladov s minimálnym dopadom na mzdu zamestnancov. Ako firma držíme pevne spolu, každý člen firmy (vedenie i zamestnanci) okamžite pochopili vážnosť situácie a prijali nevyhnutné opatrenia (OČR, homeoffice, čerpanie dovolenky, zníženie fondu pracovného času). Bez lojálnych zamestnancov by sme situáciu veľmi ťažko zvládli.“

Pomoc od štátu

Spomedzi tlačiarenských firiem o pomoc od štátu požiadalo 16 firiem a dve z nich podporu nedostali. Niektorí respondenti si pochvaľovali rýchlu pomoc, niektorým sa zdala veľmi pomalá. Z dodávateľov o pomoc požiadali piati a traja nie.

Pohľad do budúcnosti

„Predpokladám, že postupne bude obrat klesať a budeme nútení redukovať stavy zamestnancov,“ povedal jeden z respondentov. „Nepredpokladá sa výrazný nárast spotreby, nebudú sa predávať autá. V lete očakávame útlm, skončí podpora zo strany štátu. Prežijú firmy s efektívnou produkciou, špičkovou technológiou a redukovanými nárokmi na ľudskú prácu. Zisk sa bude tvoriť cestou efektívnej produkcie veľkých objemov s nízkou maržou.“

Optimizmus na záver

Hoci s nádychom optimizmu, ale veľmi realisticky hodnotí situáciu ďalší z respondentov: „Som optimista, myslím, že vírus tu bude s nami stále. Musíme byť opatrní a naučiť sa s ním žiť. Myslím si, že ekonomika sa bude pomaly a postupne dvíhať.“

Ešte pred krízou som videl jeden krásny kreslený vtip. Otec a syn stoja na balkóne a obdivujú hviezdnatú oblohu. Syn sa pýta: „Tato, je možné zachovať trvalý rast ekonomiky na úrovni 20 %? Otec zamyslene odpovedá: „Ak sa bude vesmír dostatočne rýchlo rozpínať…“

fk