Domov Témy Novinky a aktuality Arctic Paper: Dobré výsledky za náročných trhových podmienok

Arctic Paper: Dobré výsledky za náročných trhových podmienok

237
0

Skupina Arctic Paper Group dosiahla počas zložitého tretieho štvrťroka 2020 zvýšenie zisku a zníženie celkovej zadĺženosti.

Prinášame skrátenú informáciu o hospodárení skupiny Arctic Paper Group. Arctic Paper Group sa skladá z Arctic Paper S.A. (materská spoločnosť), Arctic Paper mills (papierenský segment) a výrobcu celulózy Rottneros AB, v ktorej má 51 percent akcií spoločnosť Arctic Paper S.A. Pozícia spoločnosti Arctic Paper na európskom trhu s papierom sa v danom období posilnila. Má popredné postavenie napríklad na trhu vysokokvalitného nenatieraného knižného papiera od spoločnosti Arctic Paper

Munkedal, ako aj na trhoch natieraného a nenatieraného dizajnérskeho papiera, kde Munken a Arctic Volume sú silné značky. Skupine sa podarilo udržať predajné ceny a objemy papiera za posledné tri štvrťroky na stabilnej úrovni aj napriek náročnému trhu. Na konsolidovanej úrovni kombinácia buničiny a papiera stabilizovala výsledky, pretože fluktuácie sa navzájom vyrovnávali. Finančná pozícia spoločnosti Arctic Paper zostáva silná a počas tohto obdobia sa zlepšila. Likvidita je na trojročnom maxime, čo dáva skupine príležitosť splatiť dlh. Bolo dosiahnuté využitie výrobných kapacít na 83%. Výroba dosiahla nový rekord 110 200 ton a objem predaja papiera dosiahol 143 000 ton. Investícia do PM1 (Paper Mill) v spoločnosti Arctic Paper Kostrzyn pripravila pôdu pre zvýšenie výroby, keď Amber dosiahla vyššie objemy ako v Q3 minulého roku. Po reštrukturalizácii bol aj závod v Grycksbo ziskový a vykázal pokrok. V prípade spoločnosti Rottneros AB, v ktorej Arctic Paper Group vlastní 51 percent, čistý obrat klesol. Pokles sa vysvetľuje nižšími predajnými cenami v dôsledku slabšieho trhu s buničinou. Spoločnosť Rottneros pokračovala v predaji väčšieho podielu ako zvyčajne pri krátkodobých zmluvách, čo malo negatívny vplyv aj na marže.

 „Podarilo sa nám ďalej rozvíjať naše podnikanie a zostať finančne stabilný počas týchto neistých trhových okolností.“ Hovorí Michał Jarczyński, generálny riaditeľ spoločnosti Arctic Paper S.A.

„Zatiaľ sa nám darí dobre chrániť organizáciu a jej zamestnancov pred infekciou vírusom Covid-19. Hoci druhá vlna pandémie zjavne zasiahla mnoho európskych krajín, naša skupina je dobre pripravená. “

dodáva Michał Jarczyński.

Vybrané finančné výsledky – Arctic Paper Group a Arctic Paper (segment papiera)

0PLN (v miliónoch)Q3 2020Q3 2019ZmenaQ1 – Q3 2020Q1 – Q3 2019
Príjmy z predaja, Arctic Paper Group702,8794,4-91,62132,82377,5
Príjmy z predaja, Arctic Paper (segment papiera)491,9563,8-71,91 483,41 674,8
EBITDA, Arctic Paper Group86,471,5+14,9246,3243,1
EBITDA, Arctic Paper (segment papiera)69,743,2+26,5184,494,8
EBIT, Arctic Paper Group59,150,6+8,5163,0178,3
EBIT, Arctic Paper (segment papiera)52,030,9+21,1131,356,0
Čistý zisk, Arctic Paper Group45,434,6+10,8118,4119,2
Čistý zisk, Arctic Paper (segment papiera)43,517,6+25,9100,844,7
Čistý zisk na akciu2PLN 0,64PLN 0,38+ PLN 0,26PLN 1,59PLN 1,04
Čistý dlh / EBITDA0,480,82-0,340,480,82