Domov Prax Ako na... Polygrafia pre grafikov a dizajnérov

Polygrafia pre grafikov a dizajnérov

248
0

Večná polygrafická téma!

Aké dáta dodávať na tlač? Každodenná prax v tlačiarňach ukazuje, že dodávané dáta nie sú vždy korektné a spôsobujú ťažkosti v tlačiarňach a sklamanie i rozčarovanie u grafikov a objednávateľov tlače. V tomto seriáli nájdete detailnú a systematickú špecifikáciu dát pre ofsetovú tlač a ostatné digitálne tlačové technológie.

Aké prípady a ich kombinácie môžu nastať?

A) Ofsetová tlač

B) Certifikovaný digitálny nátlačok

C) Digitálna elektrografická tlač

            C1) Simulácia ofsetovej tlače

            C2) Tlač s maximálnym farebným rozsahom

D) Inkjetová (veľkoformátová) tlač

            D1) Simulácia ofsetovej tlače

            D2) Tlač s maximálnym farebným rozsahom

E) Fine Art Print – tlač najvyššej možnej kvality

A) Ofsetová tlač

 • PDF verzia 1.3 (Adobe Acrobat 4.0).

Komentár: Jedine verzia PDF 1.3 zabezpečí, že napr. priesvitnosti a tiene v jednotlivých objektoch budú realizované v PDF ako bitmapové objekty. Len takto si zabezpečíte jednoznačnú a identickú interpretáciu tohto typu objektov rôznymi RIP-mi na rôznych pracoviskách. Verzia 1.3 je jediný bezpečný priemyselný štandard.

 • Všetky objekty v PDF výhradne vo farebnom priestore CMYK.
 • Bez vložených ICC profilov.

Komentár: Po dohode s tlačiarňou ICC profily môžete do PDF zahrnúť. Dohodnúť sa musíte s tou tlačiarňou, kde budete tlač realizovať. Táto dohoda zvyčajne nemá všeobecnú platnosť. Dohodnúť sa musíte aj na tom, aké profily a na akej úrovni do PDF zahrnúť.

 • Len PDF distilované z PS Adobe Acrobat Distiller-om Vám zabezpečí istotu, že aj zložitejšie objekty budú interpretované rôznymi RIP-mi na rôznych pracoviskách rovnako.

Komentár: Distilovanie PDF z PS a verzia PDF 1.3 je jediný bezpečný priemyselný štandard. Zovšeobecnenie skutočnosti, že som použil pre tlač na rôznych pracoviskách rôzne vyššie verzie PDF a z aplikácií exportované PDF výstupy, a vyšlo to „dobre“ je veľmi riskantné.

 • Použitie špecifikácie PDF/X-1a alebo PDF/X-3 a vkladanie ICC profilov do PDF konzultujte s tlačiarňou vopred.
 • Ak sa tlač má realizovať aj priamymi farbami (Pantone alebo iné), tak je nevyhnutné, aby ich názov presne zodpovedal názvu z príslušnej knižnice – len tak je možné zabezpečiť ich správne a farebne presné interpretovanie.

Komentár: Toto je mimoriadne dôležité pre simuláciu priamych farieb certifikovaným digitálnym nátlačkom a digitálnymi tlačovými technológiami.

 • Dodanie iných digitálnych formátov dát konzultujte vopred.
 • Spadávky minimálne 3 mm (resp. 5 mm) a odsadenie orezových značiek o 3 mm od línie rezu.
 • Vložené všetky písma.
 • Výstup vygenerovaný na stred tlačovej strany v oboch smeroch.
 • Zapnuté iba orezové značky (škály nie sú potrebné).

V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať tlačiareň a dohodnite sa na detailoch vopred (ešte pred zhotovením tlačových PDF súborov).

Ak pripravujete tlačové dáta pre iné konvenčné tlačové techniky (hĺbkotlač, flexo, sieťotlač,…), tak požiadavky kladené na nich sú identické so špecifikáciou A) Ofsetová tlač.

Pokračovanie nabudúce…

Ing. Ľudovít Karpinský

• absolvent Katedry polygrafie a aplikovanej fotochémie a spoluautor knihy Polygrafické minimum

• lektor kurzov Základy polygrafie, Polygrafia pre grafikov a dizajnérov a Polygrafia pre manažérov

• autor má viac ako 20-ročné praktické každodenné skúsenosti s predtlačovou prípravou, tlačou a knihárskym spracovaním

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here